Actual offer of student works / Theses
Stacks Image 121


Laboratory of Pollen Biology of the Institute of Experimental Botany of the CAS is involved in Bachelor, Master and PhD study programs in cooperation with the Department of Experimental Plant Biology, Faculty of Science, Charles University in Prague.

Therefore, we welcome talented and enthusiastic students to whom we offer

• Bachelor projects finished with defended Bachelor thesis,
• Master projects finished with defended
Master thesis,
• Complete
PhD studies.


PhD position


Bachelor Theses


Aktuální nabídka studentských prací
Stacks Image 224


V Laboratoři biologie pylu ÚEB AV ČR přivítáme motivované a zapálené studenty, kterým nabízíme

• vypracování
bakalářské práce,
• vypracování
diplomové práce v rámci magisterského studijního programu a
postgraduálního studia,

Vše ve spolupráci s Katedrou experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.


Bakalářské práce