Výuka


Stacks Image 5
Pracovníci LBP mimo školení bakalářských, magisterských i postgraduálních studentů na pracovišti přednášejí několik kurzů na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské University v Českých Budějovicích. Tři přednášky jsou námi i garantovány.



prof. D. Honys
 je interním členem Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK a členem Oborové Rady studijního oboru Anatomie a fyziologie rostlin PřF UK. 

Dr. K. J. Angelis je členem Oborové rady studijního oboru Genetika PřF UK.


Stacks Image 37
Stacks Image 31
Stacks Image 33
Stacks Image 35
Stacks Image 29
Stacks Image 27





Stacks Image 68


Růst a vývoj rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P78

Přednášející:
prof. RNDr. David Honys, Ph.D. (garant)
RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Mgr. Alena Náprstková

Web přednášky
Stacks Image 75


Svět RNA a bílkovin

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P58

Přednášející:
prof. RNDr. David Honys, Ph.D. (garant)
Said Hafidh, Pd.D.
RNDr. Jan Fíla, Ph.D.

Web přednášky





Stacks Image 43


Růst a vývoj rostlin - praktika

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P78

Přednášející z LBP:
Mgr. Alena Náprstková
Mgr. Boožena Klodová
Mgr. Karel Raabe
prof. RNDr. David Honys, Ph.D.

Web přednášky
Stacks Image 82


Fyziologická anatomie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P31

Přednášející:
RNDr. Aleš Soukup. Ph.D.
RNDr. Olga Votrubová, CSc.
prof. RNDr. David Honys, Ph.D.

Web přednášky