Pollen World
Pollen Biology Lab, Czech Academy of Sciences

Laboratoř biologie pylu


Stacks Image 18
Naše laboratoř se zabývá studiem regulačních mechanismů uplatňujících se při kontrole genové exprese, a to ve třech skupinách a třech na úrovních:

1) organizace a stability genomu (Skupina reparace DNA)

2) regulace transkripce (
Transkripční skupina)

3) regulace translace a skladování mRNA  (
Translační skupina)