Laboratoř biologie pylu
Ústav experimentální botaniky AVČR, v.v.i.
SVĚT RNA
A BÍLKOVIN

Výuka zajišťovaná členy laboratoře

FYZIOLOGIE ROSTLIN
RŮST A VÝVOJ ROSTLIN
STRÁNKY PŘEDNÁŠKY ZDEhttp://www.rnasvet.com

Katedra exp. biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P78

Přednášející z LBP:

doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (garant)

Ing. Lucia Mašinská

Pracovníci LBP mimo školení bakalářských, magisterských i postgraduálních studentů na pracovišti přednášejí několik kurzů na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské University v Českých Budějovicích. Tři přednášky jsou námi i garantovány.

doc. D. Honys je interním členem Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK a členem Oborové Rady studijního oboru Anatomie a fyziologie rostlin PřF UK.

Dr. K. J. Angelis je členem Oborové rady studijního oboru Genetika PřF UK.

FYZIOLOGICKÁ ANATOMIE ROSTLIN
BAGIR
(BIOTECHNOLOGIE A
GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ ROSTLIN)
ANATOMIE A MOR-FOLOGIE ROSTLIN

Katedra fyziologie rostlin PřF JČU

Kód: KFR/205

Přednášející z LBP:

RNDr. David Reňák, Ph.D.

Katedra exp. biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P58

Přednášející:

doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (garant)

Mgr. Jan Fíla

Katedra exp. biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P14

Přednášející z LBP:

doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

STRÁNKY PŘEDNÁŠKY ZDEhttp://www.rustavyvoj.com
STRÁNKY PŘEDNÁŠKY ZDEhttp://kfrserver.natur.cuni.cz/fr/index.htm

Katedra exp. biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P19I

Přednášející z LBP:

RNDr. David Honys, Ph.D.

Katedra exp. biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P31

Přednášející z LBP:

doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

STRÁNKY PŘEDNÁŠKY ZDEhttp://kfrserver.natur.cuni.cz/anatomie/index.html
MATERIÁLY K PŘEDNÁŠCE ZDEhttp://www.pollenbiology.cz/Extras/Extras/Anatomie_a_morfologie_rostlin.html
STRÁNKY PŘEDNÁŠKY ZDEhttp://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/opat/biotech/index.html
ANATOMIE A MOR-FOLOGIE ROSTLIN

Katedra exp. biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130P35 a MB130P62

Přednášející z LBP:

Mgr. Antónia Gibalová

Mgr. Katarzyna Šolcová

STRÁNKY PŘEDNÁŠKY ZDEhttp://kfrserver.natur.cuni.cz/anatomiez/index.html
LBP ÚEB AVČRhttp://www.pollenbiology.cz/Biologie_pylu/Lab._biologie_pylu.html
RŮST A VÝVOJ ROSTLIN - PRAKTIKUM

Katedra exp. biologie rostlin PřF UK

Kód: MB130C78

Přednášející z LBP:

Mgr. Katarína Breznenová

Mgr. Pavel Bokvaj

STRÁNKY PŘEDNÁŠKY ZDEhttp://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130C78.htm